Navigation

"Marine navigation blends both science and art. A good navigator constantly thinks strategically, operationally, and tactically. He plans each voyage carefully."

Nathaniel Bowditch.


När man tar Utsjöskepparintyget förutsätts att man har förarbevis, kustskepparintyg samt båtpraktik och därmed att man både teoretiskt och praktiskt behärskar navigation. Detta kapitel är därför på inga vis komplett avseende att lära ut eller repetera navigation. Omfattningen är inriktad emot navigation längre ut till havs, i tidvatten och i främmande vatten.

I och med alla de elektroniska hjälpmedel man har till hjälp idag med navigationen finns det en tendens och risk att man inte skaffar sig eller bibehåller kunskap kring den bakomliggande teorin i navigation. Detta ökar risken för att man inte kritiskt kan granska hjälpmedlens uppgifter, göra egna bedömningar och vid fel på hjälpmedlen kan man då inte längre lösa navigeringen.

Avsnitt i detta kapitel

Quiz

NFB:s kunskapsfodringar

  • Färdigheter i kurssättning och strömsättning, fart-, tid- och distansberäkningar.
  • Kännedom om olika länders och olika tillverkares sjökort, t ex sjökortsbeteckningar och sjökortens tillförlitlighet.
  • Kännedom om och färdighet i död räkning (grafiskt).
  • Kännedom om olika metoder för död räkning och bestämning av osäkerhetsområdet samt hur man kan skatta läget med hänsyn till strömsättningen.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-30 17:46 och är visad 4703 gånger.